Mở rộng diện được miễn học phí

0 Thanh Niên Online

Nghị định 74 Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập… đến năm học 2014 - 2015.

Theo đó, bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí, gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.9.2013.

Bảo Cầm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm