Ngày tình nhân là dịp để bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương /// Lê Thanh

Ngày tình nhân: Những lời nhớ thương từ vạn dặm

1
Ngày  tình nhân là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm với những người mà họ dành tình yêu thương. Thử nghe họ chia sẻ những lời từ trái tim của mình dù đang ở cách xa người yêu vạn dặm.