Mức thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế

10/04/2017 07:05 GMT+7

Khi nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất hằng năm được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) giá đất cụ thể tính tiền thuê đất.

Trong đó, tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất từ 0,5 - 3% (tùy theo từng vị trí cụ thể do UBND các tỉnh TP trực thuộc T.Ư quy định); Giá đất được tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Đơn giá thuê đất này được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được ban quản lý khu kinh tế quyết định cho thuê đất hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất.
Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị định 35/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Bên cạnh đó, trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể tương ứng với thời hạn thuê đất.
Ngoài ra, nghị định cũng nêu rõ khung giá thuê mặt nước trong khu kinh tế đối với mặt nước từ 20 - 300 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước cố định; từ 100 - 750 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định. Quy định này có hiệu lực từ ngày 20.6.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.