Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

0 Thanh Niên

Ngày 14.1 tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các tòa án năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đến nay.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
Ngày 14.1 tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các tòa án năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đến nay; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, nêu rõ: Chất lượng, hiệu quả công tác xét xử của các tòa án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển đất nước.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ngành tòa án cần khắc phục trong thời gian tới, như tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan vẫn còn cao, thậm chí có bản án áp dụng sai pháp luật; đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng và giải quyết chậm. Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, tòa án các cấp còn chưa làm rõ trong bản án tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới toàn ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tập trung nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của các phán quyết, nhất là việc áp dụng các biện pháp tư pháp và xác định đúng trách nhiệm dân sự của tội phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm