Ngày hội nón hồng 2022

Dưỡng mái tóc suốt 2 năm để được hiến tặng cho bệnh nhân ung thư

Dưỡng mái tóc suốt 2 năm để được hiến tặng cho bệnh nhân ung thư

Với mong muốn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các “chiến binh chống ung thư” vượt qua bệnh tật, nhiều người trẻ đã đăng ký hiến tóc để tạo thành những bộ tóc giả gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Top