nghệ thuật múa rối

Festival Múa rối Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Festival Múa rối Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Festival Múa rối Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM trong các ngày 16, 17, 18.8 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Top