Nghỉ thai sản vẫn được bình xét danh hiệu thi đua

07/03/2011 01:21 GMT+7

Theo Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ (hiệu lực từ ngày 10.3.2011) hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, mỗi năm một lần vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị. Đây là điểm mới so với Thông tư 01/2007/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là những cá nhân tiêu biểu lựa chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”; và nhất thiết phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác của cơ quan, đơn vị.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.