nghiệp tổ

Nỗi niềm… hát bội

Nỗi niềm… hát bội

Dành cả cuộc đời theo nghiệp hát bội, đến khi tuổi xế chiều ông bầu Răng (Huỳnh Văn Răng, 79 tuổi) vẫn không khỏi ưu tư…

Top