Ngày thường ở trại dưỡng lão

Ngày thường ở trại dưỡng lão

7
Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng, thường được gọi tắt là trại dưỡng lão Hải Phòng nằm ở P.Tràng Minh, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng. Cơ sở này thuộc Sở LĐ-TB-XH Hải Phòng, là nơi đón nhận và nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, được chính quyền các địa phương xác nhận và gửi đến.