Nguyễn Đức Cảnh

Công ty CP Vĩnh Tiến: 10 năm đồng hành cùng học bổng Nguyễn Đức Cảnh
Giáo dục

Công ty CP Vĩnh Tiến: 10 năm đồng hành cùng học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Là nhà tài trợ chính của chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngành giáo dục từ năm học 2002 -2012, trong 10 năm qua, Công ty CP Vĩnh Tiến đã đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục TP.HCM tiếp sức hàng ngàn các em là con của CB, GV, NV trong ngành học giỏi, vượt khó.

Top