Kinh doanh nhân ái

Kinh doanh nhân ái

12:52 04/01/2022 0

Tôi đã viết bài về Đầu tư nhân ái. Bây giờ là Kinh doanh nhân ái. Thực ra, đây không phải chuyện mới.

Giá nào ?

Giá nào ?

03:00 02/03/2014 0

Két sắt của một nhà kinh doanh bị hỏng hóc. Một viên cảnh sát quen giới thiệu cho ông ta một người chuyên mở két và két nhanh chóng được mở. Nhà kinh doanh hỏi người mở két: