/// Ảnh: Độc Lập

Đất, vốn đâu làm nhà ở xã hội?

06:58 21/04/2021 4

Đây là trăn trở của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo kết thúc và bàn giao sản phẩm dự án xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội...