Sau khi cầu làm xong, Nhà văn hóa KP.7 lọt thỏm dưới mặt đường 	
 /// Ảnh: Nguyễn Phúc

Xây cầu 'bức tử' nhà văn hóa cộng đồng

0
Nhà văn hóa cộng đồng KP.7 (P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị) mất hơn nửa diện tích, thấp hơn mặt đường 2m khi cầu Sông Hiếu được xây xong. Dân kêu trời, chủ đầu tư hứa hỗ trợ di dời, nhưng... im re sau đó!
l>