Những bóng hồng trong thơ nhạc - Kỳ 6: Ảo ảnh cuộc tình

Những bóng hồng trong thơ nhạc - Kỳ 6: Ảo ảnh cuộc tình

03:17 21/02/2012 0

Sinh thời, nhạc sĩ Y Vân được nhiều người đánh giá là rất đứng đắn trong chuyện tình cảm. Nhưng nếu cứ thế thì “chất liệu” đâu để làm nên những tình khúc: Ngăn cách, Xa vắng, Thôi, Ảo ảnh... từng làm say đắm lòng người?