Viết sao cho dễ đọc

Viết sao cho dễ đọc

1
Nhiều tờ báo vì không dám thoát ly văn bản của cơ quan chức năng hoặc quá lạm dụng những thuật ngữ chuyên ngành, nên thường sử dụng những từ ngữ bí hiểm, khó hiểu.