Thú vị Darwin

Thú vị Darwin

03:00 09/12/2013 0

Cuối tháng 11 vừa qua, tôi thực hiện một chuyến đi thú vị đến vùng lãnh thổ Bắc Úc, theo lời mời của thủ hiến bang Adam Giles.