Nhẫn thông minh

Nhẫn thông minh

0
(TNO) Theo dự án mới trên trang Indiegogo, nhẫn thông minh được thiết kế để quản lý những cuộc gọi đến điện thoại được kết nối bằng Bluetooth.