Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ suốt 20 năm qua tại Hà Giang, trở thành động lực giúp người dân khơi dậy tiềm năng của mảnh đất cằn thành cơm no, áo ấm.

Trên mảnh đất địa đầu cực Bắc linh thiêng của Tổ quốc - Hà Giang bao đời nay kiên cường bám đất, bám rừng, giữ gìn từng tấc đất quê hương đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo cùng với những sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

Tư duy kinh tế thị trường thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con khi có thêm dòng vốn chính sách về bản, người dân dần thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa, từng bước vượt qua đói nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Huy Sắc cho biết: 02 chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, NHCSXH huyện Mèo Vạc đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách và một số dự án của địa phương do ngân sách tỉnh, huyện ủy thác sang NHCSXH thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác NHCSXH

20 năm qua, NHCSXH huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ vốn cho trên 44.060 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền đạt gần 994 tỉ đồng. Trong đó, 27.802 lượt hộ nghèo, 1.588 lượt hộ cận nghèo, 1.974 lượt hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư SXKD thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Nguồn vốn cũng giúp cho 952 lao động có việc làm ổn định; 201 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động; 6.596 hộ trung bình khá vay vốn để SXKD; 1.904 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 346 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 2.888 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại khu vực nông thôn...

Nguồn vốn tín dụng chính sách huyện đạt trên 13,3%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 1,95 triệu đồng/người/năm (năm 2002) lên 28 triệu đồng/người/năm (năm 2022).

Kết quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mèo Vạc trong 20 năm qua đã khẳng định chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đáp ứng mọi tầng lớp nhân dân, người nghèo và các đối tượng chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục làng nghề, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn.

Tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách đạt 4.046,6 tỉ đồng/89.063 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân 45 triệu đồng/hộ, Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Giang từ 43,65% (năm 2016) giảm xuống còn 22,29% (cuối năm 2020), bình quân giảm 4,27%/năm. Trong đó, 6 huyện nghèo có tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 33,51%; 8 huyện nghèo thoát tình trạng đặc biệt khó khăn; chỉ còn 7 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ...

Tỉnh ủy Hà Giang nhận thức rõ đưa tín dụng chính sách xã hội vào 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025: phát triển về du lịch thương mại, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa. Triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế bền vững; cấp ủy, chính quyền địa phương đã dồn lực ủy thác vốn ngân sách địa phương qua NHCSXH để thực hiện nhiều Đề án kinh tế bứt phá mới cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09.12.2020, ủy thác vốn qua chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang để hỗ trợ người dân khơi dậy tiềm năng đất đai của tỉnh qua “Đề án cải tạo vườn tạp” và “Đề án phát triển bền vững cây cam sành”.

2 năm qua, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tăng đột biến trong năm 2021 và 2022, lần lượt hơn 61,6 tỉ đồng, và hơn 67,9 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đến ngày 30.06.2022 trên 206,2 tỉ đồng. Nhiều huyện khó khăn vẫn trích từ 1 tỉ đồng/năm ủy thác qua NHCSXH để hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo như: Mèo vạc, Xín Mần, Vị Xuyên...

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH đã nhất trí bổ sung 10 tỉ đồng cho NHCSXH huyện Mèo Vạc để thực hiện cho vay giải quyết việc làm và phát triển du lịch cộng đồng

Triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến 30.6.2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang đã giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên 111,3 tỉ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 12,9 tỉ đồng; chương trình cho vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến, trang trải chi phí học tập cho vay 1,85 tỉ đồng/181 lượt khách hàng được vay vốn.

Huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định

Thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc NHCSXH, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị NHCSXH tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; bố trí thêm nguồn vốn cho địa phương nhất là vốn giải quyết việc làm... góp phần cùng tỉnh Hà Giang đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định NHCSXH sẽ đáp ứng đủ hiệu quả nguồn vốn các chương trình tín dụng của Chính phủ, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Đồng thời, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo UBND và cơ quan các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên điều tra, rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; Tuyên truyền vận động người dân các xã có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào DTTS thay đổi tư duy sản xuất, lồng ghép các chương trình dự án trồng trọt chăn nuôi, khuyến khích người dân vay vốn phát triển kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.