Như Tá

Tăng tiết sữa

Tăng tiết sữa

Tôi vừa sinh đứa con đầu, muốn cho con bú sữa mẹ nhưng lượng sữa của tôi rất ít. Tôi muốn hỏi những món ăn bài thuốc nào giúp người mẹ có nhiều sữa hơn, nhờ hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn. (danthuyng@...)

Top