Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình cho Việt Nam

0 Thanh Niên

85 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được TS Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sưu tầm và tuyển chọn in trong tập sách Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành (2020) mang thông điệp: "Nhân dân Việt Nam chỉ muốn có hòa bình, một nền hòa bình thực sự".

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình cho Việt Nam

“Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam” - đó là những lời tâm huyết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng trong những bức thư gửi tới chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ, gửi tới nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, gửi tới các nhà lãnh đạo và nhân dân các nước trên thế giới, với mong muốn lập lại một nền hòa bình cho Việt Nam.

Chứa đựng những thông điệp và khát vọng hòa bình, những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới chính phủ, Quốc hội, Tổng thống, chính trị gia, tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo… đòi chấm dứt chiến tranh, vạch trần sự thật của cuộc chiến tranh, lên án những tội ác dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi binh sĩ, tù binh, những bà mẹ, người vợ, nhân dân Pháp và Mỹ, gửi tới nhân dân các nước trên thế giới kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Cuối năm 1945, trong thư gửi ông Truman - Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ: “Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong việc xây dựng nền hòa bình thế giới bền vững”. Đồng thời, Chính phủ và nhân dân Việt Nam “kiên quyết không bao giờ cho phép người Pháp trở lại Đông Dương”.

Theo TS Nguyễn Anh Minh, những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới những bà mẹ, người vợ, những người phụ nữ Pháp và Mỹ có chồng, con, người yêu, tham chiến ở Việt Nam, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, chia sẻ, cảm thông với những nỗi đau và sự mất mát mà họ phải gánh chịu khi những người thân tử trận tại Việt Nam. Có bức thư của Người gửi tới những tù binh chiến tranh chứa đựng sự bao dung, độ lượng đối với những lỗi lầm của họ…

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện mong muốn sự hợp tác trong hòa bình của nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ và nhân dân các nước trên thế giới.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm