Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo 	 /// Ảnh: TTXVN

Làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội

0
Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội thảo. /// Ảnh: Sỹ Đông

Chiến thắng 30.4.1975 bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn

0
Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định chiến thắng ngày 30.4.1975 bắt nguồn từ truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, độc lập, tự chủ, tự cường trải hàng ngàn năm của dân tộc.