Những tấm lòng vàng 12.1.2023

13/01/2023 15:31 GMT+7

Bạn đọc giúp Huỳnh Hữu Phước - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Chàng shipper nói tiếng Pháp với Marc Levy ở đường sách: Câu chuyện cảm động phía sau; trên Thanh Niên Online ngày 14.11.2022, tiếp theo)

Chuyển khoản: Ly Ngoc Han: 100.000 đồng; Nguyen Hong Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thai Thao Trang: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Khoa Bao Quyen: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Thanh Thuy: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Dinh Thuy Duong: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Que Huong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Mai Thi Thu Sang: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Lam: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 8.000.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thao: 500.000 đồng; Ma Thi Ben: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thu Thuy: 300.000 đồng; Dong Kinh Doanh Tri: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Tu: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vuong Quoc Tuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Quynh Nhu: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Hoang Nhut Tan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; Le Thi Thanh Trang: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luong Trong Vu: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Mai Thao: 100.000 đồng; Nguyen Trong Nghia: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hai: 200.000 đồng; La Ngoc Bao Tran: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Mong Dao: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mai: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Hong Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vlpt: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 180.000 đồng; Le Thi Huyen: 100.000 đồng; To Van Soan: 100.000 đồng; Nam Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Dinh Ngoc Tra My: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Thao Uyen: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Thai Thi Mai Hoa: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bang Quan Le: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Net: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 30.000.000 đồng; Doan Mi Loi: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dao Mong Long: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 86.868 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Hoang Anh Nhi: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ho Thi Hoang Yen: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Du Minh: 500.000 đồng; Ung Thi Hoai Ha: 300.000 đồng; Duong Thi Tuyet Lan: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ha Le: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Huyen: 300.000 đồng; Do Hong Phuong Uyen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tra My: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Hoang Thi Huyen Trang: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Hoang Da Thao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Van Huy: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Thi Mai Phuong: 300.000 đồng; Tran Quang Trung: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Quynh Thuc Uyen: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Thai Nguyen Thanh Hung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Tran Song Vinh Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cu Quang Minh Sv Dhbk Hn - Tran Thi Hong Hue: 300.000 đồng; Nguyen Nhat Linh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dang Quoc Bao Long: 200.000 đồng; Tran Dieu Quynh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Bao Tien: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Le Hai Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hoai Huong: 200.000 đồng; Le Trung Nam Son: 50.000 đồng; Bs Le Phan Minh Triet (Hue): 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hue: 17.037 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh The Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Quang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Khoi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Quach Thu Trang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Doan Thi Hong Ngan: 200.000 đồng; Pham Huynh Thuy Hien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Anh: 500.000 đồng; Dang Thi My Tien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Kieu Oanh: 500.000 đồng; Le Phuc Tuyen: 200.000 đồng; Vu Thi Thuy Nga: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Nguyen Quynh Tram: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trinh Thu Thao: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dinh Thi Nhien: 100.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Ngoc Vinh Khue: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Dang Lan: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Hoang Ha: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Anh Duy: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 123.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thai Thi Minh Phung: 300.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Huong Lan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Cong Danh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Loan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nghiem Thoai Hoang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phi Nguyen Phuong Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thao Trang: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thao Tran: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ninh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Anh Dao: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Ngoc Lan Anh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Trao tiền hỗ trợ gia đình chiến sĩ công an bị bệnh hiểm nghèo

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình thiếu tá Nguyễn Thanh Triều

HỒ TIỀNG

Ngày 11.1, đại diện Báo Thanh Niên cùng Phòng An ninh chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, trao số tiền gần 47 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ gia đình thiếu tá Nguyễn Thanh Triều (39 tuổi, nguyên công an viên xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long, Bạc Liêu).

Thiếu tá Nguyễn Thanh Triều là nhân vật trong bài Chiến sĩ công an bệnh nặng, cần hỗ trợ, đăng trên Thanh Niên ngày 7.12.2022. Anh mắc bệnh viêm tủy, viêm phổi, liệt thân người, nhưng gia đình quá khó khăn, không có tiền nằm viện, phải điều trị tại nhà.

Gia đình cho biết, do bệnh tình trở nặng, ngày 30.12.2022, anh Triều đã tử vong, để lại vợ và 2 con. Nhằm chia sẻ khó khăn của gia đình thiếu tá Triều, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động xây dựng căn nhà đồng đội cho vợ và con anh.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.