Kiên định mở cửa du lịch

Kiên định mở cửa du lịch

04:18 24/02/2022 0

Tại cuộc họp báo thông tin về Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 diễn ra ở Hà Nội hôm qua (23.2), ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn du lịch Thiên Minh, rất có lòng tin với nhân sự ngành ở Quảng Nam.