Bệnh viện Bạch Mai đang trong thời gian cách ly toàn diện /// Ảnh Trần Cường

Ứng xử thế nào với 'ổ dịch' Bạch Mai?

2
Đến giờ tôi vẫn không chắc mình nên gọi là “ổ dịch” Bạch Mai hay “ổ dịch” Trường Sinh cho chính xác. Cơ quan chức năng và Bộ Y tế thì muốn báo chí và dư luận gọi là “ổ dịch” Trường Sinh, thay cho Bạch Mai.