2025 là năm của ô tô tự hành

2025 là năm của ô tô tự hành

0
Những dòng xe bán tự hành sẽ di chuyển trên đường phố vào năm 2025, và đến năm 2030, con người sẽ không cần phải tự mình điều khiển vô lăng.