Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank

0 Thanh Niên Online

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa công bố thông tin bất thường về nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa công bố thông tin bất thường về nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank - ảnh 1

HĐQT Eximbank có nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) của ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân.

Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 6 của ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29.4. Ông Cao Xuân Ninh được bầu vào thành viên HĐQT Eximbank tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 12.2015.

Ngoài ra, Eximbank cũng đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo vào ngày 8.4.

Thực hiện theo kết luận thanh tra do Ngân hàng Nhà nước VN ban hành ngày 19.10.2015, Eximbank phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các khoản lợi nhuận này cũng như các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu.

Do đó, Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu cho năm kết thúc ngày 31.12.2014. Tính đến cuối năm 2015, khoản lỗ của Eximbank là 817,5 tỉ đồng.

Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank - ảnh 2

Không có chuyện 'thanh trừng nội bộ' ở Eximbank

Hàng loạt thông tin liên quan đến Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) thời gian gần đây khiến dư luận băn khoăn, trong đó nổi cộm là các khoản lỗ, cổ phiếu bị đưa vào cảnh báo, thay đổi nhân sự...

Eximbank đã xây dựng phương án khắc phục để sớm đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới, các chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank dự kiến: tổng tài sản 142.500 tỉ đồng (tăng 14% so với năm 2015), huy động vốn 113.500 tỉ đồng (tăng 15% so với năm 2015), dư nợ cấp tín dụng 105.805 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2015), lợi nhuận trước thuế 720 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 576 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm