Ông Phạm Minh Chính: ‘Tránh tình trạng đúng quy trình nhưng không chọn đúng người, đúng việc’

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/08/2020 20:42 GMT+7

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trong giới thiệu, lựa chọn nhân sự.

Tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 3.8, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 7 tại 70 điểm cầu trên cả nước.
Báo cáo tại hội nghị về công tác tháng 7 cho hay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có việc hoàn thiện dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; triển khai xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành quyết định và thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư; tiếp tục tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Đồng thời, đã ban hành thông báo về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính kết luận hội nghị

Ảnh xaydungdang.org

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thẩm định 119 lượt nhân sự diện T.Ư quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII gồm 40 học viên.
Đồng thời, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ, chính quyền, góp phần tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội các cấp.

Người đứng đầu phải gương mẫu trong lựa chọn nhân sự

Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, chỉ ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Theo đó, ông Chính đề nghị toàn ngành tập trung tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết T.Ư về công tác xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp.
Ông Chính yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng về công tác cán bộ.
”Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng "làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc", ông Chính nhấn mạnh.
Ông Chính lưu ý, cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự; các cơ quan tham mưu phải “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh, vướng mắc nổi lên để xử lý theo thẩm quyền.
Một vấn đề khác, theo ông Chính, là cần có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.