Nhà trường ‘do thám’ học sinh học trực tuyến

Nhà trường ‘do thám’ học sinh học trực tuyến

19:10 14/11/2021 0

Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy 80% giáo viên ở Mỹ cho biết nhà trường sử dụng các phần mềm giám sát nhằm theo dõi mọi hoạt động trực tuyến của học sinh trên thiết bị điện tử.