Ngân hàng mất nhiều năm để xử lý một khoản nợ khi khách hàng chây ì không chịu hợp tác /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

‘Giải phóng’ nợ xấu, thông vốn cho kinh tế

0
Theo các chuyên gia, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nếu được thông qua sẽ tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong xử lý nợ tồn đọng nhiều năm nay trong hệ thống ngân hàng.
Gia tăng phát mãi tài sản

Gia tăng phát mãi tài sản

0
Nhà, đất, xe hơi... đều được phát mãi. Tình trạng này dự báo sẽ còn gia tăng khi kinh tế tiếp tục khó khăn.