Phát triển khánh hòa

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh

Tối 1.4, tại Quảng trường 2.4, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển Khánh Hòa (1653 - 2023).

Top