Phê bình công vụ là cần thiết

Phê bình công vụ là cần thiết

08:00 05/10/2021 0

Hôm 4.10, sau khi cùng cấp phó của mình “vi hành” một số cơ sở ở TP.Phan Thiết, tối cùng ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ban hành công văn phê bình Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.