Phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13

Vũ Hân
Vũ Hân
21/06/2019 15:45 GMT+7

Tại cuộc họp sáng 21.6 do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 .

Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 21.6, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.
Sau khi xem xét Báo cáo số 08-BC/BCĐ, ngày 20.6.2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cũng theo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị “hoan nghênh Ban Chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các Uỷ viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khoá 12 (diễn ra vào tháng 12.2018), thực hiện Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và Tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ”.
Bộ Chính trị cũng giao Ban Chỉ đạo thông báo cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt; đồng thời giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các cán bộ được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Bên cạnh đó, trên cơ sở xem xét Tờ trình số 374-TTr/BTCTW, ngày 20.6.2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.