Một người có nhiều thẻ nhưng chỉ sử dụng 1 - 2 thẻ gây lãng phí /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chủ thẻ gánh phí nặng

12
Hàng triệu chủ thẻ ngân hàng đang lên ruột khi mới đây các ngân hàng thương mại kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng phí để bù đắp một phần chi phí đầu tư hệ thống ATM.
Biến tướng thẻ tín dụng rút tiền tại máy POS
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giao dịch khống từ thẻ tín dụng

1
Không được thừa nhận nhưng việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại các máy chấp nhận thẻ POS vẫn diễn ra khá phổ biến.
Rút tiền thuê từ thẻ tín dụng

Rút tiền thuê từ thẻ tín dụng

0
Chủ thẻ tín dụng thường ngại rút tiền vì phí và lãi suất cao. Đánh vào điều này, nhiều điểm lắp đặt máy quẹt thẻ POS đã mở thêm dịch vụ nhận rút tiền và đáo nợ thẻ ngân hàng.