Người trẻ học hỏi được nhiều từ những phiên chợ tết sớm /// Thúy Hằng

Những phiên chợ tết

09:08 19/01/2020 0

Người trẻ học về tết Việt ở những bài giảng trên lớp, trong sách và ngay từ những phiên chợ tết sớm đang tấp nập ở phố phường.