Phổ thông hạng 5 sao

Trường phổ thông hạng 5 sao

Trường phổ thông hạng 5 sao

Một tòa lâu đài với 3 sân tennis, 2 sân bóng đá chỉ để phục vụ 205 học sinh với học phí 52.500 USD/năm.

Top