phủ xanh Việt Nam

Studio Sparx* thực hiện dự án 'Phủ xanh Việt Nam' tại tỉnh Trà Vinh

Studio Sparx* thực hiện dự án 'Phủ xanh Việt Nam' tại tỉnh Trà Vinh

Studio Sparx* thuộc Tập đoàn Virtuos Studio vừa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hạt kiểm Lâm Thị xã Duyên Hải tổ chức hoạt động "Phủ xanh Việt Nam - 2023" tại khu vực phòng hộ rừng ở xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Top