Quách Lê Anh Khang

Bỏ 'Tiên học lễ, hậu học văn', nên chăng?

Bỏ 'Tiên học lễ, hậu học văn', nên chăng?

Giáo sư Trần Ngọc Thêm , Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đề xuất chấm dứt dùng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' để thúc đẩy tư duy phản biện. Hãy nghe ý kiến của người trẻ xung quanh vấn đề này nhé...

Top