Quận Lake

Khó tin nhưng đây là nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2022

Khó tin nhưng đây là nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2022

Không phải nhà hàng rộng lớn với thực đơn hàng ngàn đô la Mỹ, Old Stamp House nhỏ bé cách xa London, Anh, đạt danh hiệu tốt nhất thế giới lần thứ hai liên tiếp lại nhỏ bé và có giá rẻ.

Top