Quán triệt chỉ đạo của Tổng bí thư trong xây dựng văn kiện đại hội đảng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/07/2020 15:29 GMT+7

Ban Tổ chức T.Ư vừa có công văn gửi các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư về việc nâng cao chất lượng văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội đảng các cấp.

Theo đó, Ban Tổ chức T.Ư cho hay, tổng hợp báo cáo của 12 đoàn công tác do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn tại các đảng bộ trực thuộc T.Ư, rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ cơ sở, Ban Tổ chức T.Ư đề nghị các cấp ủy cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các yêu cầu của Chỉ thị 35, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp” trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến tham gia và tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện.
“Cấp ủy cấp trên trực tiếp phải đặc biệt coi trọng việc thẩm định, phê duyệt văn kiện của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu”, công văn nêu.

Tập trung cao hơn cho công tác xây dựng Đảng

Về báo cáo chính trị, công văn của Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như phần nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên nghiên cứu kết cấu theo 3 mục lớn, gồm: xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.
Trong đó, cần tập trung cao hơn cho công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị vì đây là đại hội nhiệm kỳ của các đảng bộ.
Công văn cũng yêu cầu việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước phải khách quan, trung thực, sát thực tế, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của đảng bộ đối với kết quả đạt được trên từng lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ việc đánh giá thực hiện nghị quyết của đảng bộ với việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã xác định.
“Phần đánh giá chung phải làm rõ ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc, sát thực tế”, công văn nêu.
Trong phần mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, Ban Tổ chức T.Ư cũng yêu cầu phải dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao; đồng thời lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tầm nhìn xa hơn, đến năm 2030 và năm 2045.

Phải tự phê bình, phê bình nghiêm túc

Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, công văn của Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu phải nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; tránh trùng lặp với báo cáo chính trị.
Bên cạnh đó, tập trung kiểm điểm, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của T.Ư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo Ban Tổ chức T.Ư, các báo cáo chú trọng kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể để đề ra lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sớm sửa chữa, khắc phục.

Tạo không khí tranh luận, phản biện tại đại hội

Công văn của Ban Tổ chức T.Ư cũng dành hẳn 1 mục về vấn đề thảo luận văn kiện, trong đó yêu cầu phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu trong thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo được không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.
“Tập trung gợi ý các nội dung lớn, khó, mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị; gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng phát biểu tại đại hội”, công văn nêu.
Tới thời điểm hiện tại, đại hội các đảng bộ cơ sở đã hoàn thành. Dự kiến, đại hội đảng bộ cấp tỉnh và đảng bộ trực thuộc T.Ư sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.