Ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

0 Thanh Niên Online

Ngày 26.10, Báo Nhân Dân khai trương trang thông tin “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Đây là một chuyên trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1

Trang thông tin “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

BÁO NHÂN DÂN

Trang thông tin “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" có địa chỉ: http://cnxh.nhandan.vn, gồm 2 phần chính: nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; và các ý kiến về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang thông tin nhằm lan tỏa rộng rãi trên môi trường internet những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng bí thư và những ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước, các học giả, bạn bè quốc tế về bài viết quan trọng mang tính định hướng, có giá trị thực tiễn cao không chỉ đối với đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Thông qua phần tóm tắt, được trình bày trực quan, kết hợp giữa thông tin tư liệu và đồ họa, bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời có thể trải nghiệm đầy đủ nội dung bài viết của Tổng bí thư theo hình thức trình bày mới - đọc trượt theo chiều ngang hoặc nghe audio.

Để thuận tiện tìm kiếm, tra cứu, phần các ý kiến về bài viết của Tổng bí thư được chia thành 3 tiểu mục, gồm: ý kiến cán bộ trong nước, ý kiến chuyên nước ngoài, ý kiến người dân. Bạn đọc có thể tương tác trên máy tính, tablet và điện thoại thông minh.

Đây là chuyên trang thông tin đặc biệt được thực hiện công phu với sự kết hợp nhiều loại hình báo chí và là một trong những bước đi hiện thực hóa chiến lược phát triển đa nền tảng, đa phương tiện, kết hợp thông tin chính thống, tin cậy với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn các chủ trương của Đảng, Nhà nước tới bạn đọc, nhất là bạn đọc ưa thích các nền tảng công nghệ số.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm