REEBOK

AEON MALL Bình Tân hoàn thành 'cải tạo lớn lần thứ 2' - đổi mới diện mạo

AEON MALL Bình Tân hoàn thành 'cải tạo lớn lần thứ 2' - đổi mới diện mạo

Ngày 15.1.2023, trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Trung tâm Thương mại AEON MALL Bình Tân ghi nhận việc hoàn thành dự án “Cải tạo lớn lần thứ 2” diễn ra trong năm 2022 với tổng cộng 73 cửa hàng được thay đổi, trong đó 24 cửa hàng mới và 49 cửa hàng được trùng tu sửa chữa, chuyển sang vị trí mới. AEON MALL Bình Tân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại trong năm 2023.

Top