ria vu tru

Cú nhảy siêu thanh từ rìa vũ trụ

Cú nhảy siêu thanh từ rìa vũ trụ

0
“Kẻ thách thức tử thần” người Áo Felix Baumgartner đã thực hiện thành công cú nhảy thần sầu từ rìa vũ trụ, trở thành người đầu tiên đột phá bức tường âm thanh.