Sa mạc Karakum

Bên trong 'cổng địa ngục' ở Turkmenistan

Bên trong 'cổng địa ngục' ở Turkmenistan

"Cổng địa ngục" ở Turkmenistan luôn rực cháy vì trữ lượng khí mêtan khổng lồ bên dưới bề mặt và các nhà khoa học không rõ số khí này sẽ mất bao lâu để cháy hết.

Top