săn muỗi

Những người bắt muỗi

Những người bắt muỗi

Có một đội nghiên cứu sốt rét (NCSR) chọn xã Khánh Phú (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) làm tổng hành dinh từ 19 năm nay.

Top