SexybrowGH

CEO Hậu Nguyễn - SexybrowGH xu hướng toàn cầu của ngành phun xăm thẩm mỹ

CEO Hậu Nguyễn - SexybrowGH xu hướng toàn cầu của ngành phun xăm thẩm mỹ

Hơn 1 năm qua, CEO Hậu Nguyễn đã sáng tác một kỹ thuật phun xăm ưu Việt - thể hiện vẻ đẹp và gây ra sức ảnh hưởng lớn tới ngành phun xăm thẩm mỹ.

Top