So đũa

Mênh mang miền Tây một cõi

Mênh mang miền Tây một cõi

Tôi nhớ dáng ngoại ngồi bần thần trước hiên, mắt nhìn xa xăm phía bên kia dãy núi. Núi đồi xanh ngắt ngoài kia, chẳng biết vượt qua bao nhiêu mây ngàn mới đến được quê nhà An Giang của ngoại...

Top