Sở Xây dựng TP.HCM có nhiều vi phạm, thiếu sót khi thẩm định dự án nhà ở

07/07/2021 16:13 GMT+7

Dù cùng niên độ kế toán nhưng có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng TP.HCM có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế.

Thanh tra TP.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật về tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác theo thẩm quyền, ủy quyền giai đoạn từ tháng 1.2018 đến hết năm 2019.
Thanh tra TP.HCM thông tin theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025, nhu cầu nhà ở tối thiểu cần tăng thêm của toàn thành phố giai đoạn 2016-2020 là 39.133.000 m2 sàn, việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau là hết sức cần thiết. Do đó, phát triển nhà ở phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông và xã hội.
Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công tác thẩm định dự án đầu tư là một yêu cầu không thể thiếu, là công cụ quản lý góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả, tiết kiệm.

Nhiều dự án ở TP.HCM chưa được thẩm định đầy đủ về sự phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nhà ở

Ảnh: Độc Lập

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng còn có một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách, Sở Xây dựng thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp quy định.
Về thời hạn giải quyết hồ sơ, một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn; không lưu trữ hồ sơ các đơn vị chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án; không có biên bản họp Tổ chuyên gia theo đúng quy định.
Thanh tra TP.HCM cho rằng Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM thực hiện 2 - 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định theo Nghị định số 99/2015 của Chính phủ và một số quy định liên quan. Bên cạnh đó, 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư.
Về nội dung thẩm định dự án, một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định; một số dự án không được Sở Xây dựng thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện về: năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư cũng như sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Cung cấp hồ sơ năng lực không chính xác

Về pháp lý sử dụng đất, tờ trình của Sở Xây dựng cũng không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật, là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP.HCM.
Về điều tiết nhà ở xã hội, Thanh tra TP.HCM xác định có 17/26 dự án trong tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định pháp luật mà không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện.
Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế (cùng niên độ kế toán). Điều đó cho thấy có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

TP.HCM đang kêu gọi đầu tư cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trước năm 1975

Ảnh: Sỹ Đông

Ngoài ra, Thanh tra TP.HCM cũng xác định Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung.
Chưa kể, Sở Xây dựng cũng không tham mưu, đề xuất xử lý đối với các dự án chậm thực hiện mà đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 34 Nghị định số 11/2013 của Chính phủ.
Các thiếu sót, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Tổ chuyên gia (đối với hồ sơ lấy ý kiến của Tổ chuyên gia); cán bộ thụ lý, lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở phụ trách; Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.
Trước các vi phạm nêu trên, UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong việc thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách, dự án nhà ở thương mại. Đồng thời, chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành.
UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở TN – MT rà soát 6 trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng để xử lý theo đúng quy định pháp luật về đất đai; rà soát, xác định chính xác diện tích đất thu tiền sử dụng đất tại các dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.