Sớm đưa thông tin quy hoạch, giấy phép xây dựng lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Chí Hiếu
Chí Hiếu
10/09/2020 07:13 GMT+7

Ngày 9.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ: Xây dựng, Tài chính , TN-MT...

Ngày 9.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ: Xây dựng, Tài chính, TN-MT về việc thực hiện xây dựng, tích hợp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).
Bộ Xây dựng cho hay đã công khai thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, và đang nghiên cứu xây dựng phần mềm triển khai và tích hợp dịch vụ này trên Cổng DVCQG, dự kiến tháng 11 sẽ chính thức vận hành. Đối với cấp phép xây dựng, trước mắt sẽ lựa chọn thực hiện thí điểm với cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ; thực hiện xây dựng hệ thống tập trung để triển khai toàn quốc và sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG để triển khai trên toàn quốc.
Về thanh toán nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính về đất đai chưa thể triển khai trực tuyến do ngành TN-MT chưa công nhận kết quả giải quyết là chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ…) điện tử có ký số của ngân hàng, hoặc trung gian thanh toán, nên không thể thực hiện được các bước tiếp theo của thủ tục đất đai. Cùng với đó là việc chia sẻ dữ liệu của cơ quan thuế để cung cấp thông tin về thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện thủ tục đất đai với Cổng DCVQG cũng chưa được thực hiện.
Đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, đây là dịch vụ phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, do đó Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TN-MT sớm bắt tay nghiên cứu tái cấu trúc quy trình, triển khai xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục về đất đai, trước mắt có thể lựa chọn thí điểm thủ tục đăng ký biến động làm cơ sở nhân rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.