S&P 500

Giá vàng hôm nay 25.10.2022: Chênh lệch giá mua bán lên 1,3 triệu đồng/lượng
Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 25.10.2022: Chênh lệch giá mua bán lên 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ngày 25.10 tăng nhẹ. Ngoài ra, chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC ngày 25.10 lên 1,3 triệu đồng/lượng.

Top