sự hy sinh

Từ châu Âu về tránh dịch Covid-19: 'Chúng em cúi đầu xin lỗi Tổ quốc!'

Từ châu Âu về tránh dịch Covid-19: 'Chúng em cúi đầu xin lỗi Tổ quốc!'

Bốn bạn trẻ là du học sinh ở châu Âu , tự cúi đầu nhận lỗi với Tổ quốc vì chọn cách quay về Việt Nam tránh dịch Covid-19 và “chuộc lỗi” bằng cách cố gắng tổ chức cuộc sống ở khu cách ly theo cách tốt nhất.

Top